Om webbplatsen

Cookies

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Om webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Via toppmeny kan du navigera dig fram till de ämnen som intresserar dig. Om du inte hittar den information du söker på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du också i webbplatsens sidfot.

Tillgänglighet

Webbplatsen är uppbyggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Webbplatsen anpassar sig för att fungera bra oavsett om du besöker webbplatsen med din mobil, surfplatta eller dator. Webbplatsen kan se olika ut i olika webbläsare men allt innehåll är tillgängligt. Här nedan beskriver vi hur www.hållbarförändring.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.hållbarförändring.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.